Napolis

Fasadai su "Napoleono kepurės" lenkimu viršuje.